Corona maatregelen 13 november 2021

Beste leden en ouders,

Afgelopen vrijdag zijn er tijdens de persconferentie nieuwe aanvullende maatregelen ingevoerd. In dit bericht willen wij iedereen op de hoogte brengen van de regels die vanaf 13 november gelden voor het sporten en de toegang tot een sportaccommodatie.

Voor sporten is een aanvullende maatregel toegevoegd, vanaf 13 november zijn toeschouwers niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden. Hier worden de basisregels voor trainingen, uit- en thuiswedstrijden als volgt:

Basisregels trainingen, uit- en thuiswedstrijden

·        neem de basis veiligheids-, afstand en hygiëneregels in acht, er geldt een dringend advies om voor en na het sporten 1,5m afstand te houden. Wij willen daarom aan alle leden vragen om op de tribune of tijdens het verplaatsen binnen het gebouw 1,5 meter afstand te houden.

·        sporters van 18 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen in de verkeersruimten vóór de controle; Draag dus als je een sportaccommodatie binnen gaat een mondkapje in de gangen en op doorstroomlocaties.

·        Elk lid en toeschouwer van 18  jaar of ouder moet in het bezit zijn van een geldig coronatoegangsbewijs om een sportaccommodatie binnen te mogen. Dit geldt voor trainingen, thuis- en uitwedstrijden.

Ouders die als chauffeur meegaan moeten om de sportaccommodatie binnen te gaan ook in bezit zijn van een geldig coronatoegangsbewijs

·        Er geldt een uitzondering op het corona toegangsbewijs voor trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage en overige vrijwilligers. Zij hoeven niet in het bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs.

·        Tijdens trainingen, uit- en thuiswedstrijden zijn toeschouwers niet toegestaan in de sporthal. Ouders mogen hun kind wel begeleiden naar de training of wedstrijd, blijven kijken mag vervolgens niet.

We verwachten dat ouders die als chauffeur met het team mee komen wel plaats mogen nemen op de tribune, mogelijk kan dit per sporthal of vereniging verschillen. Wij raden ouders aan om vooral in de basketball.nl

Home – Basketball.nl/basketball.nl

app en of op de website van de tegenstander te kijken wat is toegestaan.

Controle geldig coronatoegangsbewijs
BC Heeze is sinds 6 november zelf verantwoordelijk voor de controle op een geldig corona toegangsbewijs bij de toegang tot de sporthal tijdens trainingen en thuiswedstrijden. Als vereniging zullen wij deze verantwoordelijkheid op ons gaan nemen en zal er worden gecontroleerd op een geldig coronatoegangsbewijs bij leden en toeschouwers ouder dan 18 jaar.

Als bestuur merken wij dat alle leden en ouders afgelopen week op een goede manier zijn omgegaan met de maatregelen. Het is prettig om te merken dat ondanks de impact er begrip is voor de verplichtingen die wij als club hebben.

Blijf gezond,

Namens het bestuur van BC Heeze,Met vriendelijke groet,
Bob JansensSecretaris BC Heeze

Geef een reactie